Nyhetsbrev Trace Elements: Fibromyalgi (2004)

Oversatt av Pia I. Andresen

Nyhetsbrev fra Trace Element Inc (TEI) om Fibromyalgi

Omtrent annen hver måned sender TEI ut nyhetsbrev om aktuelle tema. For juli/august 2004 var tema blant annet fibromyalgi og hvilke mineralmønstre vi ofte ser i hårmineralanalyse ved denne sykdommen. 

Erfaringsmessig vet vi at virus som blant annet Epstein Barr og Cytomegalovirus kan gi visse mineralmønstre i kroppen og håret. Disse tilstandene kan trigge autoimmune responser fra kroppen, noe TEI nevner igjen, denne gangen som en mulighet også for fibromyalgi. I tillegg er det et mønster at kvinner er mer utsatt også for fibromyalgi.

Dette er et litt eldre nyhetsbrev fra juli/august 2004, men likevel så aktuelt i dag også. TEI er inne på flere faktorer som kan spille en rolle ved fibromyalgi. Og flere av mønstrene i HMA går igjen hos denne pasientgruppen. 

God lesning!

299,00 kr

Fibromyalgi – en metabolsk profil

Fibromyalgi er klassifisert som en tilstand i muskel og skjelett som kan gi omfattende smerter, stivhet, fatigue (utmattelse) og søvnforstyrrelser i tillegg til psykiske endringer som angst og depresjon. Man mener at både nervesystemet, det endokrine system og immunsystemet er involvert. Tilstanden estimeres til å berøre 3-6 millioner mennesker, hovedsakelig kvinner mellom 25 og 50 år.

Fibromyalgi har mange symptomer likt kronisk utmattelses syndrom (CFS). Den største forskjellen funnet hos pasienter med fibromyalgi er lokaliserte ømme punkter i trykkømme punkter (tender points) på bestemte muskler. I alt er det ca 18 punkter, og man setter ofte diagnosen fibromyalgi når pasienten har 11 ømme punkter av disse 18. Smertene i disse punktene kan være milde til alvorlige.

Hårprøver fra 20 pasienter som var diagnostisert med fibromyalgi etter 1990 klassifiseringen av tilstanden ved American College of Rheumatology ble sendt til  laboratoriumet Trace Elements Inc (TEI) for mineralanalyse. Prøvene ble forberedt og analysert etter prosedyrer etablert ved TEI i 1994.

Gjennomgang av laboratorieresultatene fra utvalgte prøver viste som følger:

Parasympatisk mineralmønster:

 • Kalsium/Magnesium forhold (gjennomsnitt) = 12 (middelverdi 7)
 • Kalsium/Kalium forhold (gjennomsnitt) = 10 (middelverdi 4,2)
 • Sink/Kobber forhold (gjennomsnitt) = 5,7 (middelverdi 8)
 • Natrium/Magnesium forhold (gjennomsnitt) = 2 (middelverdi 4)

Dette viser:

Det parasympatiske mineralmønsteret er assosiert med en lavere metabolsk nivå og tendens til redusert skjoldkjertelaktivitet og binyreaktivitet, i tillegg til redusert cellulær immunrespons. Disse funnene er veldig like hårmineralanalyse-mønstre funnet i pasienter diagnostisert med kronisk utmattelses syndrom (CFS) og kan forklare utmattelsen og depresjonen som man vanligvis opplever i begge tilstandene.


 

Les mer om kalsium og virusaktivering: Nyhetsbrev TEI jan/feb 2002

Magnesium (Mg)

Relativ magnesiummangel eksisterer i relasjon med kalsium. Dette ubalanserte mineralforholdet alene vil kunne gi uttrykk for flere av problemene relatert til Fibromyalgi. For det første et forhøyet Ca/Mg-forhold i det parasympatiske mineralmønsteret er assossiert med parathyorid dominans. Dette vil igjen påvirke vevsfordelingen av kalsium, og særlig påvirke muskulær funksjon.

Økning av vevskonsentrasjonen av kalsium vil resultere i en kontinuerlig sammentrekning (kontraksjon) av muskulaturen. Dette vil resultere i en lokal hypoksi (les om hypoksi her..) og en forminskelse av sarkoplasmatisk retikulum (SR) (les mer om SR her..).

En kronisk forminskelse av SR øker metabolsk etterspørsel som resulterer i økt produksjon av melkesyre. Dette alene kan lede til smertefull muskulatur og ømme triggerpunkter (tender points).

Studier av pasienter med fibromyalgi har funnet en økning i pyruvater (les mer om pyruvater), som kan være faktoren som forårsaker de ømme triggerpunktene i muskulaturen i denne pasientgruppen. Interessant nok har studier av pasienter med lavt stoffskifte (hypothyoridisme) vist lignende funn som hos pasienter med fibromyalgi.

Sink/kobber (Zn/Cu) ubalanse

Ved Trace Elements Inc gjenkjenner de mange helsetilstander ved å se på mineralmønstrene i hårprøvene. En tilstand assosiert med forhøyet kobber og eller redusert sink/kobber forhold i det parasympatiske mineralmønstret er enten en tidligere virustilstand og/eller en tilbøyelighet for virusmottakelighet. Det samme mønsteret er igjen sett hos pasienter som lider av CFS. Derfor er det mulig at fibromyalgi og CFS kan trigges av virus. Dette vil produsere en økt cellulær immunrespons som kan bli kronisk og igangsette en autoimmun tilstand.

Jern (Fe), Mangan (Mn) og Krom (Cr)

Andre observasjoner hos fibromyalgi-gruppen inkluderer mangler på jern, mangan og krom. Anemi var ikke en vanlig tilstand hos denne gruppen, og selv om lavt jern i håret ikke nødvendigvis indikerer en klinisk jernmangel, som anemi, vil likevel denne tendensen være til stedet. Symptomer på jernmangel uten anemi (sideropenia) er vanlig, og man vil ikke alltid vises i serum før jernlagrene er markant tappet. Jern er involvert i en rekke biokjemiskeprosesser, flere enn bare å være en del av hemoglobin. Jern er involvert i elektrontransporten gjennom cytokromer i Krebs syklus, oksiderer oxygenaser (les mer her..) og er dermed et viktig cellulært element. Derfor kan jernmangel, kort oppsummert, bidra til en rekke symptomer som:

Symptomer på jernmangel:

 • Hypotyreose – redusert omdannelse av l-fenylalanin til l-tyrosin
 • Nevrologisk – redusert monoamino-oksidase (ensym som bryter ned monoaminer som f.eks dopamin og noradrenalin) med økt dopamin, seretonin og noradrenalin.
 • Dysfagi (problemer med å svelge mat, få maten ned) – Plummer Vinson syndrom
 • Immunsvikt (humoral, virusinfeksjoner, candidaiasis (Infeksjon med gjærsoppen candida)
 • Cephalgia (hodepine) – interkranielt trykk

Faktorer som bidrar til jernmangel:

 • fysiologiske tap(mangler?)
 • parasitter
 • infeksjoner
 • vitaminmangel
 • fravær av magesyre
 • tungmetaller

Mangan

Mangan er viktig i cellulær funksjon, særlig i mitokondriene og aktiverer en rekke enzymer som f.eks decarboxylase, hydrolase, transferaser, kinaser, decarboxylase, superoxid dismutase, arginase og katalyserer omdannelsen av pyruvater til oksaloacetat. Mangan er også nødvendig for normal skjoldbruskkjertelfunksjon (tyroksin).

Forstyrrelser i karbohydrat-metabolismen er assosiert med manganmangel på grunn av redusert glykosyltransferase-aktivitet og i tillegg være involvert i kollagenforstyrrelser/lidelser.

Krom

Krom er en viktig bestanddel i cellemembbranen, og fungerer som en metalloenzymreseptor for insulin. Lavt nivå av krom i håret har blitt godt dokumentert hos personer som lider av forstyrrelser i karbohydrat-metabolismen, i tillegg til diabetes.

Karakteristikk ved fibromyalgi

HMA-studier fra Trace Elements Inc sin database utført på pasienter med fibromyalgi viser følgende metabolsk og kjønnskarakteristikk:

Konklusjon

Det er absolutt flere aspekter involvert i fibromyalgi enn det som kan diskuteres i denne korte oppsummeringen. Likevel kan vi se mange av de ernæringsmessige ubalansene i tillegg til den nevroendokrine involveringen gjennom å se på mønstrene i hårmineralanalysene gjort av pasienter diagnostisert med fibromyalgi.

Les det originale nyhetsbrevet her..

 

Vi anbefaler alltid å ta en hårmineralanalyse før du begynner å ta kosttilskudd!

Finn din terapeut for hårmineralanalyser her..