Nyhetsbrev Trace Elements: Long Covid (2022)

Oversatt av Pia I. Andresen

Nyhetsbrev fra Trace Element Inc (TEI) om Long Covid

Omtrent annen hver måned sender TEI ut nyhetsbrev om aktuelle tema. For september-oktober er tema symptomer på Long Covid, hvilke mineralmønstre vi ofte ser i hårmineralanalyse og hvordan vi bør behandle dette. 

Erfaringsmessig vet vi at virus som blant annet Epstein Barr og Cytomegalovirus kan gi visse mineralmønstre i kroppen og håret. Disse tilstandene kan trigge autoimmune responser fra kroppen. Som vi leste i forrige nyhetsbrev fra TEI, kan kalsium bidra til å forsterke virusinfeksjoner, og dette gjelder også for Covid-19. I tillegg ser det ut til at kvinner er mer utsatt nettopp fordi man oftere ser høyt kalsium i vev hos kvinner.

Som du skjønner er dette nok et spennende nyhetsbrev fra TEI som kan bidra til å forstå mer av det som skjer i kroppen etter Covid-19 og andre virus-sykdommer.

God lesning!

159,00 kr

Kan HMA hjelpe til med å identifisere behandlingsalternativer for de med Long Covid-symptomer?

Mange som har hatt Covid-19 utvikler Long-Covid, dvs en samling symptomer, som kan vare i måneder og kanskje år etter infeksjon.

Noen symptomer inkluderer:

 • mild til ekstrem tretthet
 • redusert treningstoleranse
 • hjernetåke(brainfog) eller konsentrasjonsproblemer
 • hudsykdommer
 • hårtap
 • parestesi
 • hodepine
 • leddsmerter
 • endring i smak og luktesans
 • svimmelhet når de står og uregelmessig
 • menstruasjon hos kvinner

Dette er ikke en fullstendig liste over symptomer, men en kort liste over de vanligste symptomene, uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. Likevel er det noen studier som har rapportert at kvinner kan være mer utsatt. Det er anslått at 20 millioner mennesker i USA og over halvparten av de som ble diagnostisert med COVID-19 over hele verden, opplever Long-Covid-symptomer. Det er foreløpig ingen behandling eller tester som kan diagnostisere dette.

Mineralmønstre i HMA som er assosiert med virusinfeksjoner og viral mottakelighet

Som vi tidligere har diskutert, er det tydelig at enkelte HMA-mønstre er assosiert med sårbarhet for virusinfeksjoner og omvendt, at virus også kan bidra til at man får disse mineralmønstrene.

Det parasympatiske mineralmønstret assosieres med en dominerende cellulær immunaktivitet som kan utløses av virus. Dette kan igjen kan føre til økt sårbarhet for virusinfeksjoner og langsiktige komplikasjoner av disse infeksjonene. Vi har observert dette i flere tiår med HMA-tester. Disse mineralmønstrene er assosiert med pågående og tidligere virustilstander som alvorlig influensa, mononukleose, Epstein Barr-virus (EBV), cytomegalovirus (CMV) og andre.

Mønsteret er hovedsakelig av en Slow (langsom) metabolsk type med høye vevskonsentrasjoner av kalsium og kobber, og et lavt sink til kobber-forhold. Mange har også hatt langsiktige resteffekter av disse tilstandene og viser et vedvarende HMA-mønster som vist i figur 1, med økt forlenget cellulær immunrespons. Dette kan føre til autoimmune tilstander som Sjøgrens syndrom, lupus, kronisk utmattelsessyndrom (CFS), fibromyalgi, MS (multippel sklerose), forstyrrelser i skjoldbruskkjertelen mm.

Mange kan lide av Post Viral Fatigue Syndrome (PVFS) i måneder til år etter en virusinfeksjon. Det er også kjent at kalsium kan forsterke virusinfeksjoner og høyt kalsium i vev er noe som ofte ses hos kvinner.

Figur 1:

 

Les mer om kalsium og virusaktivering: Nyhetsbrev TEI jan/feb 2002

Studier av tilfeller av Long-Covid har funnet likheter med autoimmune tilstander som CFS, fibromyalgi osv.

Se mer:
«Fibromyalgia – A metabolic profile”: TEI nyhetsbrev juli-august 2004
«chronic fatigue syndrome and Viral Agents” TEI nyhetsbrev august 2011

Man bør også være klar over at mange symptomer på Long Covid ligner på CFS. Noe som kan skyldes underliggende sovende virus som CMV og EBV blir aktive igjen og sprer seg etter (dobbel)eksponering av et annet virus som Covid-19.

Sinkmangel og Long Covid

Interessant nok er noen av symptomene assosiert med sinkmangel, som tap av smak og lukt, sett både hos mange pasienter som hadde COVID-19 og de som lider av Long-Covid. Hvite flekker på neglene har også vært assosiert med sinkmangel etter virusinfeksjon, selv om dette ikke har blitt rapportert mye. Hårtap er en annen tilstand assosiert med Long Covid og kan være assosiert med sinkmangel.

En case kontrollstudie ble utført på kvinner med hårtap pga androgen alopecia. Selv om dette er en genetisk tilstand, antas det at mineraler kan spille en rolle i tilstanden. Studien sammenlignet sink i serum/blod, sink og jern i hår hos berørte kvinner sammenlignet med en ikke-påvirket gruppe.

Resultatene viste at serum/blod og sink og jern i hår var markert lavere hos kvinner som opplevde hårtap sammenlignet med kontrollgruppen.

Ref: Dhaher SA, et al. Estimation of Zinc and Iron in the Serum and Hair of Women with Androgenetic Alopecia: Case-Control Study. Indian J Dermatol. 63,5, 2018.   

Studie av hudsymptomer og Long Covid

Sinkmangel kan også bidra til å forklare hudsymptomene som oppstår med Long Covid. En studie ble utført for å avgjøre om det kunne finnes en sammenheng mellom sinknivåer i HMA og forekomsten av atopisk dermatitt. Man ønsket å finne ut om hvis det ble funnet en sammenheng, ville sinktilskudd være nyttig?

I studien var 58 barn (både jenter og gutter) med, alle med diagnosen atopisk dermatitt. Gjennomsnittsalder var 6,2 år. Det ble også etablert en kontrollgruppe. HMA-studiene fant at de som var rammet av atopisk dermatitt hadde betydelig reduserte sinknivåer sammenlignet med kontrollgruppen. Barna med atopisk dermatitt fikk sinktilskudd i en periode på 8 uker, og deretter ble begge gruppene vurdert på nytt.

Kliniske forbedringer ble notert i gruppen med sinktilskudd og sinknivåene i HMA økte til normale verdier sammenlignet med kontrollgruppen.

Ref: Kim, JE, et al. Hair Zinc Levels and the Efficacy of Oral Zinc Supplementation in Children with Atopic Dermatitis. Acta Derm Venereol, 94, 2014.

Fatigue (utmattelse), ømme og trette muskler, Brainfog (hjernetåke)

Mange av symptomene relatert til Long Covid kan forklares av funn i HMA som knyttes til parasympatisk dominans. For eksempel kan dysregulering av det autonome nevroendokrine systemet utvikles, inkludert binyrebarksvikt, hypotyreose, økt parathyreoidea- og tymusaktivitet og høye insulinnivåer.

Som nevn i Trace Elements Web News Updates; mange av de som har hatt COVID-19 og ble undersøkt av Jamal et. Al, oppfylte kriteriene for posturalt ortostatisk takykardisyndrom (POTS). Symptomer på POTS inkluderer svimmelhet, besvimelse, dårlig konsentrasjon, brain fog, utmattelse, dårlig treningstoleranse, tåkesyn, skjelvinger, hjertebank og kvalme.Se Nyhetsbrev TEI: Juli/august. Disse symptomene er assosiert med økt parasympatisk dominans over det sympatiske.

Parasympatisk dominans er assosiert med en økt cellulær immunrespons som undertrykker den humorale immunresponsen (B-celle-immunitet (- les mer om humoral immunrespons her..). Mange av symptomene på muskelsvakhet og dårlig treningstoleranse kan være relatert til en forstyrrelse i nevrotransmittere som involverer acetylkolin. Noen autoimmune tilstander kan produsere antistoffer mot acetylkolin nikotinreseptorer.

Binyrebarksvikt assosiert med lav natrium- og kaliumretensjon kan føre til forstyrrelser av Natrium- og Kalium ATPase aktiviteten. Dette kan videre bidra til ekstrem utmattelse, muskelsvakhet ømme ledd, på grunn av en ytterligere økning i cellulær kalsiumakkumulering. (Sagt litt enklere: Binyresvikt sammen med svak tilbakeholdelse av natrium og kalium, kan bidra til forstyrrelser i natrium-kalium pumpen. Denne pumpen er fundamentet for bla overføring impulser mellom nerveceller og mellom nerveceller og muskler). Noen studier har og funnet lave kortisolnivåer hos pasienter med Long-Covid-symptomer.

Hvordan kan man støtte kroppen med ernæring når man har Long Covid

Ved å se på HMA-mønsteret i figur 1, kan vi bestemme hvilken ernæring og hvilke kosttilskudd som vil være støttende. Et forhøyet Ca/P-forhold vil indikere et behov for mer fosfor i kosten. Et forhøyet Ca/Mg-forhold vil indikere behov for mer magnesium- og magnesiumkofaktorer. Selv om magnesium i seg selv er forhøyet, er forholdet mellom kalsium og magnesium viktig.

Det høye Ca/Mg-mønsteret tyder på parathyreoidea-dominans. Magnesiumterapi vil bidra til å redusere parathyroideekspresjon (symptomer på parathyroid dominans), samt bidra til å forhindre ytterligere kalsiumavsetning i celler og vev. Dette vil videre bidra til å redusere følsomheten overfor virus.

Sink er kjent for å ha anti-virus egenskaper. Basert på et lavt Zn/Cu-forhold (sink-kobber-forhold) vil sink og kofaktorer til sink være fordelaktige for å redusere overskudd av kobber. Kobber i vev har en tendens til å stige under langvarige virustilstander og bidrar til kalsiumopphopning i bløtvev (muskler, bindevev, fettvev osv). Ernæringsfaktorer, som hjelper til med å redusere og øke mobiliseringen av overflødig kobber i vev, fungerer som antivirus og gjelder vitamin C og A, niacin, sink og molybden. Forhøyet kobber i vev er også knyttet til følsomhet for gjær og sopp og bør behandles av de samme antivirale næringsstoffene som nevnt.

Lave nivåer av natrium og kalium bør behandles ikke bare gjennom kosthold, men også med adrenal støtte som vil bidra til å forbedre natrium- og kaliumretensjonen. Lavt natrium og kalium kan være tegn på lav saltsyre som igjen fører til dårlig proteinfordøyelse, helicobacter og forstyrrelser i mikrobiomet. Andre problemer kan også bli synlige og merkbare, for eksempel anemi og blodsukkerproblemer. Dette vil inkludere behandling med jern i tillegg til støtte og balansering av blodsukker.

Kontraindikasjoner

Basert på HMA-mønsteret i figur 1  vil noen ernæringsmessige kontraindikasjoner være åpenbare, for eksempel å unngå høyt kalsiuminntak og kobberrik mat, samt matvarer med høy glykemisk indeks. Selv om lavt D-vitamin-nivå ofte finnes hos individer med dette mineralmønsteret og har blitt rapportert hos Covid-19-pasienter, vil høyt inntak av vitamin-D være uberettiget og kontraindisert. Siden det parasympatiske mineralmønsteret er assosiert med økt parathyroidekspresjon, er overskudd av kalsium i vevet, i stor grad kommet fra beinbygningen. Lave D-vitamin-nivåer vil bli ansett som en beskyttende tilpasning ved å redusere intestinal kalsiumabsorpsjon og derved redusere ytterligere kalsiumavsetting i vevet.

Antonelli, et al. rapporterte et lavt vitamin D hos Covid-pasienter kan skyldes akutte og subakutte eller lavgradige inflammatoriske tilstander. De beskriver at vitamin D er lavt fordi det er en negativ akuttfasereaktant. M.Antonelli et. Al.Lave serumnivåer av 25-hydroksyvitamin D følger med alvorlig Covid-19 fordi det er en negativ akuttfasereaktant. Am.J.Med.Sci sept 2021. Siden det parasympatiske mineralmønsteret er assosiert med en dominerende cellulær immunrespons som kan utløse en autoimmun reaksjon, bør tymusstøtte utelukkes.

 

Konklusjon

HMA-data indikerer at individer kan ha mineralmønstre som gjenspeiler tidligere og pågående virustilstander, så vel som langsiktige postvirale påvirkninger, som postvirale utmattelessyndrom. Ved å bruke informasjonen om disse mineralmønstrene kan man gi målrettet ernæringsterapi for de personene som er berørt. 

 

Vi anbefaler alltid å ta en hårmineralanalyse før du begynner å ta kosttilskudd!

Finn din terapeut for hårmineralanalyser her..

159,00 kr