Sink og ernæringsmessige forhold – publisert artikkel fra Trace Elements

Oversatt av Pia I. Andresen

Publisert artikkel fra Trace Element Inc (TEI) om Sink og ernæringsmessige forhold

Skrevet av Dr. David L. Watt D.C, Ph.D. , F.A.C.E.P.

Sink ble oppdaget å være essensiell for veksten av levende organismer i 1869. Mistanken om at sinkmangel forekommer hos mennesker er relativt ny.

I 1963 rapporterte Prasad og medarbeidere om iranske menn som led av dvergvekst og hypogonadisme (lavt kjønnshormonnivå), og fant ut at sinkmangel var en årsak til disse lidelsene. Siden den gang har sink fått økt anerkjennelse for sin rolle i menneskers helse og har stimulert omfattende forskning.

Det er nå kjent at sink er essensielt for over 100 enzymer i kroppen. Kanskje en av de viktigste oppdagelsene er sinkets rolle i syntesen av RNA.

SALG
335,00 kr
299,00 kr
159,00 kr
249,00 kr

Distribusjon

Høyest konsentrasjon av sink finnes i øyets koroid (årehinne) og synsnerven, etterfulgt av prostata, ben, lever og nyrer, muskler (sinkinnhold varierer med farge og funksjon av musklene), hjerte, milt, testikler, hjerne og binyrer. Huden har også en høy konsentrasjon av sink og kan ofte være en sensitiv indikator for sinkstatus. Sinkmangel kan påvirke noen av disse organene negativt.

Vurdering av sink gjennom analyse av mineraler i menneskehår (HMA)

HMA-testing kan være en god metode for å vurdere sinkstatus og behov hos enkeltpersoner. Selv om nivåene av mineralene i håret ikke er følsomme for akutt sinkdepletering, som er sjelden, anses det som en av de beste metodene for å bestemme langsiktig ernæringsmessig sinkstatus. Siden sink er et intracellulært element, er det enighet blant de fleste eksperter om at plasmanivåer, serum og erytrocyttnivåer ikke er følsomme indikatorer for sinkstatus.

Som med de fleste sporstoffer, opprettholdes blodnivåene på bekostning av vev og er derfor de siste som reflekterer en kronisk mineralmangel. Et lavt nivå av sink i serum eller plasma kan indikere en mangel, men det kan også indikere vevsfordeling. Det normale området for sink i håret er rapportert mellom 15 og 22 milligram per prosent, det ideelle er 20 milligram per prosent.

 

Symptomer på sinkmangel – absolutt eller relativ

Symptomer på sinkmangel vil variere fra en person til en annen. Dette gjelder nesten alle næringsstoffer og kan forklares ved å erkjenne at to typer mangeltilstander kan oppstå, enten en relativ mangel eller en absolutt mangel.

En absolutt mangel utvikler seg som et resultat av hemmet absorpsjon kombinert med samtidig økning i utskillelse eller bruk av sink. HMA-mønstre viser vanligvis lavt vevsink (mindre enn 12 mg%). En absolutt mangel av sink kan skyldes hypoadrenokortisisme, hypertyreose og andre endokrine faktorer.

En relativ mangel utvikler seg som et resultat av sinktap fra vevslagring (kompartmental forskyvning), uten økning i utskillelse. En relativ mangel sees på HMA-resultater der sinknivået er innenfor det normale området, men relativt lavt sammenlignet med en antagonist mineral som kobber eller kadmium (lav Zn/Cu, lav Zn/Cd).

En relativ mangeltilstand kan skyldes binyreinsuffisiens, hypotyreose og hyperparatyreose. Som et eksempel viste studier utført på en gruppe gravide kvinner sammenlignet med en kontrollgruppe at utskillelse av sink gjennom urin ikke var signifikant forskjellig fra ikke-gravide kontroller, bortsett fra under visse måneder. Sporelementanalyse av håret på begge gruppene viste en gradvis økning i vevssinknivåene i testgruppen mot slutten av svangerskapet.

Det er velkjent at kobbernivåer øker under graviditet, samt under bruk av orale prevensjonsmidler og østrogenbehandling. Dette reflekteres vanligvis på HMA-studier og ville tilsynelatende indikere at kobber forårsaker en relativ mangel heller enn en absolutt mangel av sink. Dette kan forklares med kobberets metabolske effekter. For det første betraktes kobber som et anabolt mineral, derfor kan det øke de metabolske kravene for sink, som også er nødvendig for anabole prosesser. For det andre er det kjent at økt aktivitet i paratyreoidea øker sinkretensjonen og undertrykker skjoldbruskkjertel- og binyreaktivitet, noe som ville bidra til en reduksjon i sinkutskillelse. Både paratyreoidea og skjoldbruskkjertelen påvirkes av kobber. Enhver av disse tilstandene ville produsere en relativ mangel av sink ved å forårsake kompartementforskyvning*. Selv om HMA-sinknivået kan være normalt, ville den lave sink-til-kobber-forholdet (mindre enn 8 til 1) indikere et økt behov for sink.

*Kompartementforskyvning er når stoffer, som f.eks medisiner eller mineraler/vitaminer beveger seg fra ett område i kroppen til et annet. Dette kan påvirke hvordan stoffene distribueres i kroppen og deres tilgjengelighet for ulike organer og vev (ChatGPT).

Tilstander forbundet med sinkmangel

En av de mest alvorlige symptomene på sinkmangel sees i acrodermatitis enteropathica, en genetisk lidelse som oppstår hos barn. Serumnivå og innholdet i håret av sink er begge lave hos barn med denne tilstanden, og de responderer godt på sinktilskudd. Denne tilstanden er assosiert med en absolutt sinkmangel. Sinkmangel er funnet hos pasienter med lupus erythematosus, skleroderma, psoriasis, hudfeil og utslett, samt sakte sårtilheling.

Sigdcelleanemi

Sinkmangel sees hos personer som lider av sigdcelleanemi. Det er funnet at ved sigdcellesykdom akkumuleres for mye kalsium i de røde blodcellene, noe som bidrar til deres deformitet. Sink har vist seg å være gunstig på grunn av dets effekt på å redusere kalsiuminfiltrasjon i erytrocyttene.

Diabetes

Sink er også kjent for å være nødvendig for insulinlagring. Sinkmangel har blitt funnet å forekomme ved noen former for diabetes, spesielt juvenile typer. Individer med voksen debut diabetes viser også behov for sink, som skyldes økte krav som følge av økt anabole behov.

Anorexia Nervosa

Smaksforstyrrelser og tap av lukt er vanlig ved sinkmangel. Individer som lider av anorexia nervosa har blitt funnet å ha relative sinkmangler med et svært lavt sink-til-kobber-forhold. Åpenbart produserer en relativ sinkmangel unormal smak og lukt, spesielt for proteiner. Dette fenomenet sees ikke ofte i tilstander med absolutt sinkmangel. Faktisk har personer med en absolutt mangel av sink en større trang til protein. Dette kan forklares med forskjellen i saltsyrestatus hos disse individene.

Virus

Sink har en antiviral effekt, spesielt mot mange former for rhinovirus. In vitro er det funnet å påvirke poliovirus i høye konsentrasjoner. De antivirale effektene av sink har blitt funnet å være enda mer effektive når det gis i kombinasjon med vitamin A og magnesium. Sinkmangel er assosiert med en nedgang i immunresponsen og økt mottakelighet for virale infeksjoner.

Sinkmangel og visuelle forstyrrelser

Relative mangler av sink kan forårsake visuelle endringer kjent som dyskromatopsi, en forstyrrelse av den rød/grønne fargeaksen, kjennetegnet ved manglende evne til å skille mellom visse nyanser av grønt og blått. Dyskromatopsi sees ofte hos personer med lavt vevsink-til-kobber-forhold.

Striae (strekkmerker)

Hudens integritet avhenger av tilstrekkelige nivåer av sink på grunn av dets involvering i proteinsyntese og kollagenproduksjon. Strekkmerker, også kjent som striae, er funnet å være assosiert med sinkmangel. Strekkmerker oppstår på grunn av brudd i hudens kollagentvev, noe som resulterer i arrdannelse. Dette utvikles ofte under graviditet, vektøkning (sett hos kroppsbyggere) og fedme. Mekanisk belastning på huden kan produsere strekkmerker og kan sees rundt brystene til sinkmangel hos kvinner. Klinisk sett kan strekkmerker indikere en relativ eller absolutt sinkmangel ved fargen. En relativ sinkmangel er assosiert med hvite eller sølvfargede strekkmerker. Røde til lilla strekkmerker sees hos personer med en absolutt sinkmangelstatus og er vanligvis assosiert med hyperadrenokortisisme eller langvarig kortikosteroidbehandling.

Hvite flekker på neglene

Pfeiffer beskrev hvite flekker som vises på neglene som et resultat av sinkmangel. HMA-forskning indikerer imidlertid at disse er mer sannsynlig kobbergiftige flekker enn sinkmangelflekker. De sees oftere hos personer med relative sinkmangelforhold enn hos de med absolutt mangel. Hvite flekker på neglene sees ofte hos personer med HMA-sinknivåer innenfor det normale området, men relativt lave i forhold til kobber. Hvite flekker sees ikke ofte hos personer med vevsinknivåer så lave som femti prosent av normalen.

Her er en liste over tilstander observert gjennom HMA-studier de siste årene som har blitt assosiert med sinkmangel. De er kategorisert som enten en relativ (R) eller absolutt (A) sinkmangel:

 • Graviditet (R)
 • Premenstruelt syndrom (R)
 • Autisme (R)
 • A.I.D.S. (R)
 • Candida (R)
 • Eklampsi (R)
 • Anorexia nervosa (R)
 • Postpartumdepresjon (R)
 • Magesår (peptisk) (A)
 • Schizofreni (R)
 • Virus (R)
 • Sopp (R)
 • Depresjon (R)
 • Hudsår (A)
 • Manisk depresjon (A)
 • Leddgikt Rh. (A)
 • Sterilitet (A) (R)
 • Netthinneforstyrrelse (R)
 • Magesår (gastrisk) (R)
 • Juvenil diabetes (A)
 • Prostatisk hypertrofi (A)
 • Diabetes, voksen debut (R)
 • Macular degenerasjon (A)
 • Maligniteter (med høy metastatisk hastighet) (A)
 • Maligniteter (med lav metastatisk hastighet) (R).

Faktorer som bidrar til sinkmangel

Legemidler kan føre til sinkmangel ved å undertrykke absorpsjon, øke utskillelse eller forstyrre sinksynergister som vitamin B6 og magnesium. Noen legemidler, som ethambutol og isoniazid (antituberkulære legemidler) og diiodohydroxyquin (brukt for entamoeba histolytica), bidrar til sinkmangel. De påvirker spesielt øynene og kan forårsake atrofi av synsnerven, optisk nevritt og blindhet.

Nialamid og isokarboksazid er MAO-hemmere og brukes som antidepressiva. De er kjent for å forårsake synsforstyrrelser på grunn av deres antagonistiske effekt på sinkmetabolismen. Disse legemidlene virker ved å produsere en sympatomimetisk (stoffer eller medisiner som etterligner virkningen av sympatisk nervesystem, ofte ved å stimulere adrenerge reseptorer) effekt og bidrar derfor sannsynligvis til en absolutt sinkmangel.

Antiinflammatoriske midler som kortikosteroider og vanndrivende midler som tiazider er vanlig brukte medisiner som også kan påvirke sinkstatus negativt. Alkohol er kjent for å produsere diurese* av sink og øke jernabsorpsjon eller retensjon. Dietter som er rike på fytater reduserer også sinkabsorpsjonen.

*Diurese refererer til produksjonen av urin av nyrene. Det er prosessen der kroppen skiller ut overskuddsvæske og avfallsstoffer fra blodet, som deretter blir eliminert som urin. Diurese er en viktig fysiologisk funksjon for å opprettholde væskebalansen i kroppen og kvitte seg med avfallsstoffer.

Mineraler som er antagonistiske til sink

Det er mange ernæringsfaktorer som kan påvirke sinkbehovet enten positivt eller negativt, inkludert både vitaminer og mineraler. Figur 1 viser mineraler som er antagonistiske til sink. Overdrevent inntak eller vevsakkumulering av noen av disse sporstoffene, alene eller i kombinasjon, kan bidra til sinkmangel ved å utøve enten en absorptiv eller metabolsk antagonistisk effekt. Overdreven opphopning eller giftighet av de fleste av de antagonistiske elementene vist i figur 1 kan behandles med sinkterapi, spesielt de tunge giftige metallene som bly (Pb), kadmium (Cd) og kvikksølv (Hg). Det bør også bemerkes at overdrevent inntak av sink over lengre tid kan produsere mangel på krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe) eller mangan (Mn).

Vitaminer som er antagonistiske til sink

Også vitaminer kan påvirke sinkstatus. Figur 2 indikerer hvilke vitaminer som anses å være antagonistiske til mineralet sink i doser høyere enn fysiologiske. Vitaminantagonisme mot sink kan skje enten direkte eller indirekte. Som et eksempel stimulerer vitaminene E og B1 produksjonen av adrenal anabole hormoner og kan derfor produsere sinkmangel ved å øke behovet under anabolismen. Vitamin D, ved å øke absorpsjonen av kalsium, kan undertrykke sinkabsorpsjonen. Vitamin D reduserer også skjoldbruskkjertelaktiviteten og øker parathyreoidea-aktiviteten, og bidrar dermed til en relativ sinkmangel ved å redusere absorpsjonen. Inositol er et derivat (fytat) og kan også hemme sinkabsorpsjonen. Som med mineralene kan overdrevent sinkinntak også føre til en mangel eller øke behovet for disse vitaminene.

Næringsstoffer som er synergistiske med sink

Mineraler som virker positivt sammen med sink inkluderer magnesium, mangan, jern og fosfor. De følgende vitaminene anses å være synergistiske med sink: vitamin A, B6, B3, B5, B1 og vitamin E. Det er viktig å merke seg at noen vitaminer og mineraler kan opptre både som synergistiske og antagonistiske, avhengig av doseringen. Innenfor et fysiologisk område kan et næringsstoff fungere som en metabolsk synergist for sink, men i høyere mengder kan det motvirke de metabolske funksjonene og/eller absorpsjonen av sink. Som et eksempel, selv om mineralet kobber er antagonistisk til sink, kan det også betraktes som metabolsk synergistisk, siden begge er nødvendige for normal integritet i kollagensyntesen.

 

Sinktoksisitet

Det mest anerkjente problemet med sinktoksisitet er den antagonistiske effekten det har på kobber. I tilstander med absolutt mangel er ofte nivåene av vevskobber lave. Sinkinnholdet i vevet kan bare være 12 mg%, men i forhold til et vevskobbernivå på 0,5 mg% ville sink bli betraktet som høy med opptil 24 ganger i forhold til kobber (ideell Zn/Cu = 8).

Som et eksempel utviklet en pasient et HMA-mønster som lignet dette som et resultat av å ta 300 milligram sink i omtrent to år. I utgangspunktet begynte han å ta 150 milligram sink for prostatahypertrofi. Dette bedret tilstanden i prostata, så han fortsatte med 150 milligram for forebyggende formål. Rundt ett og et halvt år senere utviklet han prostatitt som et resultat av en infeksjon, så han økte sinkinntaket til 300 milligram per dag. Prostatadistansen hans forbedret seg ikke, men ble gradvis verre. Det reagerte ikke på antibiotika som han også tok sammen med sink.

Resultatene av HMA viste en høy sink-til-kobber-ratio. Han fikk beskjed om å avslutte sinken og begynne med kobbertilskudd, noe som resulterte i en betydelig forbedring i tilstanden hans. Overdreven mengder sink er også kjent for å bidra til hyperkolesterolemi, infeksjoner, anemi og symptomer som ligner på skjørbuk.

Sinkbehov

Den etablerte minste daglige behovet for sink hos spedbarn er 3-5 milligram per dag; for voksne menn, 15 milligram; for voksne kvinner, 20 milligram; og for ammende kvinner, 25 milligram per dag. Individuelle behov for sink avhenger imidlertid av mange faktorer som stress, medisiner, sykdom og typen kosthold en person konsumerer (vegetarianere har økte sinkbehov).

Evaluering av sinkbehov bør inkludere disse faktorene i tillegg til å anerkjenne effekten av omtrent tretti andre næringsstoffer på sinkstatus. Generelt sett bør man være forsiktig med sinktilskudd ved absolutte mangeltilstander som vanligvis krever små mengder sinktilskudd for å gi gunstig respons.

Under relative mangelforhold kan i midlertidig sinkbehovet være ganske høyt, ofte flere ganger MDR. Respons på sinkterapi kan økes betydelig når synergistiske og antagonistiske næringsstoffer også vurderes.

Konklusjon

Avslutningsvis kan HMA være en svært effektiv laboratorietest for å evaluere sinkstatus og behov når den vurderes i henhold til dets fysiologiske rekkevidde sammen med andre ernæringsfaktorer. Bortsett fra gjennom HMA-testing, er den eneste måten å ubetinget fastslå sinkmangel på gjennom respons på terapi.

 

Les gjerne det originale nyhetsbrevet her..

 

Referanser

 1. Prasad AS, Miale A Jr., Farid Z, Sandstead HH, Darby WJ: Biochemical Studies on Dwarfism, Hypogonadism and Anemia. AMA Arch. Intern. Med. Ill, 1963.
 2. Prasad AS, Miale A Jr., Farid A, Schulert A, Sandstead HH: Zinc Metabolism in Patients with the Syndrome of Iron Deficiency Anemia, Hypogonadism and Dwarfism. J. Lab. Clin. Med, 61, 1963.
 3. Prasad AS, Sandstead HH, Schulert AR, El Rooby AS: Urinary Excretion of Zinc in Patients with the Syndrome of Anemia, Hepatosplenomegaly, Dwarfism and Hypogonadism. J. Lab. Clin. Med, 62, 1963.
 4. Prasad AS: Metabolism of Zinc and its Deficiency in Human Subjects. Zinc Metabolism. Prasad, AS, Ed. Charles Thomas Pub., Springfield, 111. 1966.
 5. Hambidge KM, Walravens, PA: Zinc Deficiency in Infants and Preadolescent Children. Trace Elements in Human Health and Disease. Prasad, AS, Ed. Academic Press, N.Y., 1976.
 6. Sandstead HH, Vo-Khactu KP, Solomons N: Conditioned Zinc Deficiencies. Trace Elements in Human Health and Disease. Prasad, AS, Ed. Academic Press, N.Y., 1976.
 7. Hess FM, King JC, Margen S: Zinc Excretion in Young Women on Low Zinc Intakes and Oral Contraceptive Agents. J. Nutr. 107, 1977.
 8. Hess FM, King JC, Margen S: Effects of Low Zinc Intake and Oral Contraceptive Agents on Nitrogen Utilization and Clinical Findings in Young Women. J. Nutr.,107, 1977.
 9. Prasad AS, Rabbani P, Abbasii A, Bowersox E, Fox M: Experimental Zinc Deficiency in Humans. Ann. Int. Med. 89, 1978.
 10. Sandstead HH, Klevay L, Mahalko J, Inman L, Bolonchuk W, Lokaski H, Lykken G, Kramer T, Johnson L, Milne D, Wallwork J: Marginal Zinc Nutrition: Effects on Lipid Metabolism and Plasma Zinc.Clin. Res., 2$, 1980.
 11. Sandstead HH: Zinc in Human Nutrition. Disorders of Mineral Metabolism, Vol. I. Bronner, F., Coburn, J.WS., Eds. Academic Press, N.Y., 1981.
 12. Underwood EJ: Trace Elements in Human and Animal Nutrition, 4th Ed. Academic Press, N.Y., 1977.
 13. Hambidge KM, Krebs NF, Jacobs MA, Favier A, Guyette L, Ikle DN: Zinc Nutritional Status During Pregnancy: A Longitudinal Study. Am. J. Clin. Nutr. 37, 1983.
 14. Mason KE: A Conspectus of Research on Copper Metabolism and Requirements of Man. J. Nutr. 109,11, 1979.
 15. Watts DL: The Effects of Oral Contraceptive Agents on Nutritional Status. Am. Chiro., 1985.
 16. Chausman AB, Stevens MD, Zears R: Influence of Parathyroid Hormone and Calcitonin On Tissue Zinc Homeostasis in the Rat. Metabol. 29, 1980.
 17. Watts DL: Determining Osteoporotic Tendencies from Tissue Mineral Analysis of Human Hair, Type I and Type II. Townsend Newsletter for Drs.Aug.-Sept., 1986.
 18. Neldner KH, Hambidge KM: Zinc Therapy of Acrodermatitis Enteropathica. N.E.J.M.1975.
 19. Prasad AS, Schoemaker EB, Ortega J, Brewer GJ, Oberleas D, Oelshlegel FJ: Zinc Deficiency in Sickle Cell Disease. Clin. Chem. 21, 1975.
 20. Underwood EJ: Trace Elements in Human and Animal Nutrition 4th Ed., Academic Press, N.Y., 1977.
 21. Leopold IH: Zinc Deficiency and Visual Disturbance. Am. J. Opthamal. 85, 1978.
 22. Pfeiffer CC: Mental and Elemental Nutrients. Keats Pub. New Canaan, Conn. 1975.
 23. Net

Vi anbefaler alltid å ta en hårmineralanalyse før du begynner å ta kosttilskudd!

Finn din terapeut for hårmineralanalyser her..

SALG
335,00 kr