Kurs i hårmineralanalyse

Kunne du tenke deg å lære mer om hårmineralanalyse (HMA) og hva en slik analyse kan fortelle deg om din kropps balanser og ubalanser? Opplever du, som terapeut, at klienten din gjør alt riktig i behandlingen du gir, men at h*n får ikke de resultatene som er forventet? Da kan det være smart å ha flere kartleggingsverktøy for å kunne hjelpe klienten på riktig vei.

Hårmineralanalyse er også et verktøy man kan bruke for fjernkonsultasjoner via nett eller telefon, slik at det gir muligheter for å kunne behandle og hjelpe uten å treffes. Genialt i disse tider!

En hårmineralanalyse (HMA) er et enkelt, forskningsbasert kartleggingsverktøy som måler mengden mineraler i håret.

Mineraler er involvert i de fleste av kroppens viktigste funksjoner og bør være i et visst forhold til hverandre for å kunne jobbe effektivt.

Hvorfor bruke HMA?

En kartlegging av mineralbalansen gir verdifull innsikt i pasientens biokjemi og helse, og motiverer til endring. En HMA-rapport kommer i to deler komplett med diagram som viser mineralverdiene i forhold til referanseområder og medfølgende forklaring, samt kostholdsanbefalinger og en fagrapport til terapeuten.

Analysen lar seg enkelt kombinere med andre behandlingsformer og fungerer godt som supplement til ulike analysemetoder.

 

Du får informasjon om:

  • mineralstatus og balanser/ubalanser
  • giftige tungmetaller
  • metabolisme
  • stressrespons
  • viktige hormonbalanser
  • hvor effektivt kroppen jobber med de ulike næringsstoffene
  • kosthold som er det beste for klientens metabolisme og ubalanser/balanser
  • oversikt over hvilke tiltak som bør gjøres for å komme i balanse

Hvorfor ikke bare blodprøve?

Mineralsystemet i kroppen er dynamisk og forandrer seg over tid. Denne trenden vises best i en hårmineralanalyse, som gir innsikt i cellenes indre, mens en blodprøve viser et øyeblikksbilde av det som sirkulerer i blodet, og er påvirket av næringsinntaket før tidspunktet for prøvetakingen. En fullblodsanalyse kan sammenlignes med en hårprøve, men gir ikke en detaljert rapport med kostholds- og tilskuddsanbefalinger, samt forholdene mellom næringsstoffene. 

Hvem passer HMA for?

En HMA passer for alle aldersgrupper og ved alle fysiske nivåer. Mange benytter HMA som forebyggende strategi og for å ha kontroll på nivået av tungmetaller i kroppen, samt for å kunne finjustere næringsinntaket sitt. Andre benytter seg av HMA fordi de har kroniske problemer som de ikke finner noen forklaring på. En HMA er spesielt nyttig ved mistanke om tungmetallforgiftning.

 

Kurset er i samarbeid med Selvinnsikt Ernæringstester AS og Tunsberg Medisinske Skole.

Hårprøvene analyseres av Trace Elements Inc.

 

 

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

Et Supert verktøy i jobben med bedre helse

«Hei! Akkurat ferdig med kurset i HMA. Hadde tatt HMA trinn 1 tidligere som var en “lettversjon” og har tatt flere tester allerede, men følte at jeg manglet litt kunnskap. Etter dette HMA kurset har det falt ned flere “polletter” og jeg har lært grundigere om proporsjoner og virkninger. Tidligere måtte jeg bruke rapporten for å orientere meg, men nå kan jeg se på Analysesøylene og hente ut informasjon der selv og kontrollere mot rapporten. Det jeg har erfaring med etter flere tester er at både for meg selv og for pasientene så kjenner vi oss igjen i det som blir målt/funnet. Har pasienter som sier: Dette er jo meg, akkurat sånn jeg føler meg. Endelig en test som “beviser” mine utfordringer. De som har fulgt både kostanbefalinger og tilskuddsanbefalinger har fått veldig god respons og resultater spesielt på energifronten. Lærer Katrine Solbakken har vært en dyktig veileder og svarer raskt på spørsmål underveis når man trenger det. Gode og forståelige tilbakemeldinger med tips for enda bedre forståelse. Kan anbefale kurset på det varmeste som et supert verktøy i jobben med bedre helse. Tusen takk! »


Connie Kind 
Kostholdsveileder

 

Lærerik og interessant kunnskap

«For 10 år siden fikk jeg problemer med gluten, og ble opptatt av å lære mer om hva kosthold/ernæring kan bety for helsen. Kurset i HMA har gitt meg mye lærerik og interessant kunnskap om mineralene og deres oppgaver, viktige proporsjoner og hva avvik indikerer. Det har vært spennende å lese om hvordan blodtrykk, stress, hormonbalansen mm. uttrykkes i en HMA. Jeg har også satt stor pris på de lærerike videoene som hører til kurset. Takk for god oppfølging og veiledning. Jeg håper at dette kurset kan bidra til at jeg kan være med å hjelpe andre til bedre helse.»

Eli Kjersti Borge
Kostholdsveileder

 

Hårmineralanalyser gir et godt grunnlag

«Glad jeg tok dette studiet. Det er et godt supplement til ernæringsterapi og kostholdsveileder. God oppfølging og tilbakemeldinger underveis. Hårmineralanalyser gir et godt grunnlag for å målrette veiledningen bedre både med tanke på mat og tilskudd slik at man kommer raskere i ernæringsmessig balanse.»

May-Britt Kolås
Ernæringsterapeut, kostholdsveileder, matintoleransetesting og hårmineralanalyser, alle hos TMS

 

Kurset anbefales til alle som jobber “en til en”

«Hei, jeg deltok på “Fagdagene” sent i fjor høst, og fikk da høre Jan-Håkon Håkonsen’s forelesning om Hårmineralanalyse. Syntes det hørtes veldig interessant ut – og i grunnen litt sånn “dette virker for godt til å være sant”. Så jeg begynte straks å undersøke mer rundt temaet, og endte fort opp med å tenke at dette ville jeg lære mer om. Dessuten kunne det virke som dette var et bortimot ukjent fenomen her hvor jeg bor og virker (Tromsø). Jeg bestemte meg fort for å melde meg på kurset for å lære mer – og forhåpentligvis kunne begynne å bruke det i min praksis (Ishavsbyen Helse).

Kurset er veldig fint lagt opp, med bra progresjon i pensumet – enten man vil bruke kort eller lang tid på å komme gjennom. Veldig bra skrevet lærebok, må jeg si. God oppfølging underveis fra skolen og veileder! Ps. Dersom du ønsker å bruke kort tid på kurset (som meg), så husk å ta din egen hårprøve så tidlig som mulig. Ukene går fort nå man venter på analysesvar 🙂 Kurset anbefales til alle som jobber mest med “en-til-en”. Og som alltid prøver å finne ut hva som ligger bak en tilstand. Lykke til!»

Kai Isaksen 
Sykepleier og terapeut/rådgiver

One thought on “Kurs i hårmineralanalyse

Comments are closed.